ارائه پنل های هوشمند پیامک
تماس باما : 22191419 - 021
shadow1

تعرفه های خطوط اپراتور 1000

رقم شماره درخواستی شماره معمولی
14 120.000 تومان 40.000 تومان
13 150.000 تومان 70.000 تومان
12 220.000 تومان 130.000 تومان
11 300.000 تومان 200.000 تومان
10 380.000 تومان 300.000 تومان
9 450.000 تومان 350.000 تومان
8 680.000 تومان 400.000 تومان
7 4.500.000 تومان 4.500.000 تومان
6 9.000.000 تومان 9.000.000 تومان
توجه : کلیه شماره ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تعرفه های خطوط اپراتور 2000

رقم شماره درخواستی شماره معمولی
12 استعلام گردد 150.000 تومان
11 استعلام گردد 200.000 تومان
10 استعلام گردد 350.000 تومان
9 استعلام گردد 500.000 تومان
8 استعلام گردد 1.400.000 تومان
توجه : کلیه شماره ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

تعرفه های خطوط اپراتور 3000

رقم شماره درخواستی شماره معمولی
14 استعلام گردد 15000 تومان
12 استعلام گردد 90.000 تومان
10 استعلام گردد 110.000 تومان
9 استعلام گردد 180.000 تومان
8 استعلام گردد 800.000 تومان
توجه : کلیه شماره ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

نرخ ارسال پیامک به ازای سطوح کاربری

سطح حداقل گردش ساليانه مبلغ پیامک فارسی
سطح 1 0 13
سطح 2 90.000 12.5
سطح 3 500.000 12
سطح 4 1.600.000 11.5
سطح 5 3.100.000 11.2
سطح 6 5.100.000 10.9

توجه کلیه سطوح بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
توجه هزینه ارسال از خطوط 2000 ، 2 تومان بیشتر از سایر اپراتورها می باشد.
توجه هزینه ارسال از خطوط 9821 ، 2 تومان بیشتر از سایر اپراتورها می باشد.
توجه هزینه هر پیامک انگلیسی 2.5 برابر پیامک فارسی می باشد.